„Modernaus, tvaraus ir šiuolaikiško Alytaus rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimas, populiarinant rajono socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-059
2013 liepos 3
„Butrimonių gimnazijos rūsys – jaunimo traukos centras“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-058
2013 liepos 23

„Kultūros ir istorijos užkulisiai Pocelonių kaime“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-064

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II PRIORITETAS „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas„ 2.1.2. veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Asociacija „Perkūnkalnis“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Liepų g. 4, Panemuninkėlių kaimas, Alytaus r. sav.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 96 940,00
Paramos suma, Lt 56 080,99
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 5834,89
Projekto tikslas Projekto tikslas – teikti mechanizmų remonto paslaugas tiesiai pas klientą sumažinant transportavimo kaštus ir laiko sąnaudas. Įgyvendinus projektą bus teikiamos operatyvios remonto paslaugos kliento iškvietimo vietoje.
Projekto uždaviniai Įsigyti komercinį automobilį, pritaikytą serviso paslaugoms.
Planuojami projekto rezultatai 1. Įsigytas komercinis automobilis pritaikytas serviso paslaugoms.
2. Sukurta 1 nauja darbo vieta.