„Modernaus, tvaraus ir šiuolaikiško Alytaus rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimas, populiarinant rajono socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-059

„Specializuotos technikos įsigijimas UAB „Kapka“ verslo plėtrai“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-062
2013 liepos 3
„Kultūros ir istorijos užkulisiai Pocelonių kaime“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-064
2013 liepos 23

„Modernaus, tvaraus ir šiuolaikiško Alytaus rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimas, populiarinant rajono socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-059

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis

2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.1. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus rajonas
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 80 299,98
Paramos suma, Lt 54 999,99
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 13 750,00
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslas

Modernaus, tvaraus ir šiuolaikiško Alytaus rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimas, populiarinant rajono socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą

Projekto uždaviniai

1. parodyti Alytaus rajoną kaip patrauklią erdvę investicijoms, partnerystei, turizmui;
2. išleisti reprezentacinių atvirukų rinkinį lietuvių ir anglų kalbomis;
3. įtraukti rajono visuomenę į rajono įvaizdžio formavimą;
4. sudaryti sąlygas rajono gyventojų meninei saviraiškai;
5. sudaryti sąlygas mokytis ir tobulėti;
6. įsigyti fotografavimo seminaro paslaugą, pravesti seminarus.

Planuojami projekto rezultatai

Sudarytas ir išleistas reprezentacinis atvirukų rinkinys lietuvių ir anglų kalbomis (~2000 vnt.).Suorganizuoti fotografavimo kursai (15 žmonių).
Surengtas projekto pristatymas – baigiamasis renginys.