„Specializuotos technikos įsigijimas UAB „Kapka“ verslo plėtrai“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-062

„Jauskis fiziškai gerai“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-063
2013 liepos 3
„Modernaus, tvaraus ir šiuolaikiško Alytaus rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimas, populiarinant rajono socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-059
2013 liepos 3

„Specializuotos technikos įsigijimas UAB „Kapka“ verslo plėtrai“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-062

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas„ 2.1.2. veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas UAB „Kapka“
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alovės k., Alytaus r. sav.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 6
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 151 250,00
Paramos suma, Lt 70 000,00
Projekto tikslas Projekto tikslas yra sudaryti Alytaus rajono gyventojams sąlygas jų ekonominei saviraiškai didinti, įkuriant 3 naujas darbo vietas. Projekto metu planuojama įsigyti daugiafunkcę mini krautuvo techniką, skirtą įvairių rajono gyventojų ir verslo įmonių poreikių tenkinimui, siekiant padidinti smulkiojo verslo konkurencingumą ir kaimo gyventojų užimtumą.
Projekto uždaviniai Įsigyti daugiafunkcinį mini krautuvą.
Planuojami projekto rezultatai 1. Įsigytas daugiafunkcinis mini krautuvas.
2. Sukurta 3 naujos darbo vietos.