„Ąžuolinių kaimo bendruomenės patalpų remontas ir sutvarkymas, pritaikant visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-024
2013 sausio 21
„Kalesninkų kaimo bendruomenės namų įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ NR. LEADER-12-ALYTUS-03-040
2013 kovo 26

„Miklusėnų sporto aikštyno įrengimas“ Nr. LEADER-12-ALYTUS-03-023

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas

I prioritetas: Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas

Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas.

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ASOCIACIJA „MIKLUSĖNIŠKIAI“
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 177 777,78
Paramos suma, Lt 159 999,81
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 10 992,48
Partnerio įnašas natūra, Lt 6 785,28
Projekto tikslas Pagerinti jaunimo ir vaikų užimtumo infrastruktūrą Miklusėnų kaime.
Projekto uždaviniai – Įrengti sporto aikštyną;
– Įsigyti ir įrengti lauko treniruoklius;
– Sutvarkyti aplinką.
Planuojami projekto rezultatai

Miklusėnuose, bus įrengtas 587 m2 sporto aikštynas. Aikštyne bus įrengtos krepšinio ir tinklinio aikštelės su tam tikslui skirta danga ir įranga. Sporto aikštyne bus ir individualios treniravimosi priemonės – keletas treniruoklių. Aikštyne vykstančius renginius galės stebėti gyventojai ir svečiai, nes bus įrengta tam skirta zona su suoliukais.

Miklusenai_2.JPG