2022 balandžio 26

Alytaus rajono savivaldybė skyrė paramą VVG kultūros projektui

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) gavo nedidelę Alytaus rajono savivaldybės administracijos paramą kultūros projektui „Katališkasis gegužis. Tradiciškumas ir šiuolaikiškumas“. Remiamas projektas – renginys – skirtas gegužės mėnesio katalikiškosioms vertybėms, tradicijoms aptarti. Visa tai – Dievo ir artimo Meilė, Motinos išaukštinimas, šeimos vertybes, bendruomeniškumo puoselėjimas per majavas. Svarbiausias renginio […]
2022 balandžio 24

Tarptautinio projekto mokymai

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja, kad  įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00″  Nr. 44TT-KA-18-4-04902-PER 2022 m.  gegužės 12 d.  organizuoja mokymus pagal tematiką, skirtus vietos subjektams potencialiems projekto dalyviams iš projekto  partnerių teritorijų Alytaus, Birštono, Druskininkų savivaldybių pagal užsienio partnerių nustatytus standartus  teikti lėtojo turizmo paslaugas. […]
2022 balandžio 20

Būsimos „LKT dirbtuvės“

Lietuvos kaimo tinklas (LKT) balandžio 26 d. 10:00 val. kviečia į „LKT dirbtuves“, kuriose jų dalyviai turės galimybę susipažinti su naujovėmis žemės ūkio srityje. Būsimų „LKT dirbtuvių“ darbotvarkėje:  10:00-10:10 Įžanga 10:10-10:50 „Sumaniųjų kaimų koncepcija“. LR Žemės ūkio ministerija, Ilona Javičienė Klausimai-atsakymai/Diskusija 10:50-11:30 „Inovatyvios paslaugos „Dirvožemio aerodistanciniai tyrimai ir konsultacijos“ sukūrimas“. VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Rimtautas Petraitis Klausimai-atsakymai/Diskusija 11:30 Nuotolinio renginio […]
2022 balandžio 18

Parama Ukrainos Irpinės miestui

Irpinės miestas (maždaug 70 km. nuo Kijevo) yra žiauriai nukentėjęs. ½ miesto sugriauta ir dabar vos  tik  okupantai  buvo išvyti iš miesto teritorijos – žmonės jau po truputį  sugrįžta atgal į Irpinę. Alytaus rajono savivaldybė jau ne vieneri metai  bendradarbiauja su Irpinės savivaldybe. Kviečiame Alytaus rajono  verslininkus, ūkininkus bendruomenes, kitas […]
2022 balandžio 18

DĖL KVIETIMO Į ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja VVG narius,  kad 2022 m. balandžio 28 d. (ketvirtadienį) organizuoja VVG visuotinį  narių susirinkimą (toliau – susirinkimas). Susirinkimas vyks 16 val., Lauryno Radziukyno mokykloje,  Draugystės g. 4,  Kurnėnų k. Alytaus r.   Dalyvių registracija 15.30 -16.00 val. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi […]
2022 balandžio 15

Alytaus rajono vietos veiklos grupė sveikina Jus su šv. Velykomis!

2022 balandžio 11

„Genių kaimo bendruomenės patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER-6B-I-30-1-2021

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ LEADER-19.2—7.2 Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus […]
2022 balandžio 6

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.33

Alytaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020  metams“ (toliau – VPS) priemonę: VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo […]
2022 balandžio 6

Tarptautinio projekto Slow Trips partnerių nuotoliniai susitikimai kovo ir balandžio mėnesiais

Kovo 22 ir balandžio 4 dienomis vyko nuotoliniai tarptautinio projekto „Slow Trips“ partnerių susitikimai. Nors projektas po truputėlį artėja prie pabaigos, tačiau užsibrėžtų darbų vis dar yra. Kovo 22 d. susitikime didžiausias dėmesys buvo skiriamas būsimojo susikimo Švedijoje, kuris turėtų įvykti gegužės 16-19 dienomis, programai aptarti; video klipų filamvimų galutinių […]
2022 balandžio 5

Tarptautinio projekto mokymai

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja, kad  įgyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00″  Nr. 44TT-KA-18-4-04902-PER 2022 m.  balandžio 12 d.,13 d. ir 22 d. organizuoja mokymus pagal tematiką, skirtus vietos subjektams potencialiems projekto dalyviams iš projekto  partnerių teritorijų Alytaus, Birštono, Druskininkų savivaldybių pagal užsienio partnerių nustatytus standartus  teikti […]