2017 balandžio 19

Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams paramą gavusiems iš „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 – 2013 metams“ paramos lėšų ir teikiantiems užbaigtų vietos projektų ataskaitas

2017 m. balandžio 12 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau- VVG) valdyba rašytinės procedūros metu protokolu  Nr. 23  pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM (toliau – Agentūra) įpareigojimą ir pateiktą pavyzdinę formą patikslino Vidaus tvarkos aprašo „Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimyną“, kuris taikomas užbaigtų vietos projektų pagal […]
2017 balandžio 17

Organizuojamas VVG valdybos posėdis ir visuotinis narių susirinkimas

2017 m. balandžio 27 d. organizuojamas VVG valdybos narių posėdis, kuris vyks 14.00 val., Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), Pulko g. 21, Alytuje. Po valdybos narių posėdžio 15.00 val. prasidės Alytaus rajono VVG narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimas taip pat vyks Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), […]
2017 balandžio 15

Su Šv. Velykom!

2017 balandžio 14

Dėl kvietimo į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą

Vadovaudamiesi 2017 m. balandžio 12 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo protokolu Nr.22 ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės įstatų 37 punktu 2017 m. balandžio 27 d. (ketvirtadienį), 15.00 val. kviečiamas Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) narių visuotinis susirinkimas (toliau – susirinkimas). Susirinkimas vyks […]
2017 balandžio 14

Kvietimas į informacinį INVEGA renginį

2017 m. balandžio 19 d. Alytuje vyks informacinis UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) renginys smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, finansų konsultantams. Informacinio renginio metu dalyviai turės galimybę gauti atsakymus į rūpimus verslo finansavimo klausimus, susipažinti su valstybės teikiamomis paskolų garantijomis, lengvatinėmis paskolomis, rizikos kapitalo ir visuotinių dotacijų priemonėmis. Renginys […]
2017 balandžio 13

Susitikimas dėl „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas““

Š. m. balandžio 12 d. Kaune, ASU Alytaus rajono vietos veiklos grupės VPS administratorė Brigita Montvilaitė dalyvavo susitikime su LR žemės ūkio ministerija dėl „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas““ . Susitikimo metu  buvo kalbėta apie Bendradarbiavimo […]
2017 balandžio 12

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos įgyvendinimas

Š. m. balandžio 11 d. 10.00 val. viešbutyje „Novotel“ (Vilnius) vyko Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) stebėsenos komiteto posėdis. Posėdžio metu bus pristatytos Programos įgyvendinimo aktualijos ir svarstomi priemonių projektų atrankos kriterijų pakeitimai. Pridedame kaimo plėtros departamento direktoriaus Mindaugo Palionio prezentaciją, pristatytą posėdžio metu.  Alytaus rajono […]
2017 balandžio 12

Venciūnuose vyko edukacinis vakaras „Vašku margintas margutis“

Velykos yra gilių tradicijų šventė. Pagrindinis jų simbolis – margutis. Senovėje tikėta, kad dažytas kiaušinis yra sakralus, turintis magiškos galios, jame telkiasi kosminė kūrybos galia, gebanti pratęsti gyvybę Žemėje. Margučio raštai, piešiniai išreikšdavo žmogaus suvokimą apie tai, kas yra aplink, o laiko ir erdvės struktūros vaizduojamos ornamentuose. Iki šių laikų […]
2017 balandžio 10

Alytaus rajono VVG planuojami vizitai

Š.m. balandžio 10-21 d. Alytaus rajono VVG atstovai planuoja vykti: Balandžio 11 d. į Alytaus seniūniją dėl susitikimo su gyventojais, dėl Vietos projektų konsultavimo. Balandžio 12 d. į seminarą ASU dėl „Paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. […]
2017 balandžio 10

Konferencija Trakuose

2017 m. balandžio 7 d. Alytaus rajono VVG atstovai dalyvavo Trakuose vykusioje konferencijoje, kurios tikslas Vietos veiklos grupių glaudesnis bendradarbiavimas su Europos sąjungos bendruomenėmis. Konferencijoje dalyvavo Lenkijos, Kroatijos, Čekijos, Rumunijos, Bosnijos ir Hercegovinos atstovai.  Konferencijos metu Alytaus rajono VVG, Varėnos krašto VVG, Prienų rajono VVG, Trakų krašto VVG pristatė savo strategijas, […]