„Knyga – albumas „Pivašiūnai:gyvenvietė, bažnyčia, Dievo motinos paveikslas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-041
2013 liepos 3
„Jauskis fiziškai gerai“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-063
2013 liepos 3

„Senieji amatai darbščioms rankoms“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-060

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis

2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.1. veiklos sritis „ Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ALOVĖS BENDRUOMENĖS VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA „SUSIEDAI“
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 14
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 39 957,60
Paramos suma, Lt 31 966,08
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 7 991,52
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslas

Spręsti gyventojų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas Alovės kaime ir visoje seniūnijoje bei skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą, jų integraciją į bendruomenės socialinį, kultūrinį, gyvenimą, sukuriant patrauklią laisvalaikio užimtumo erdvę.

Projekto uždaviniai

1. Įsigyti įrangą ir priemones, veikloms vykdyti.
2. Parengti kultūrinę edukacinę programą.
3. Organizuoti du renginius.
4. Užtikrinti projekto tęstinumą.

Planuojami projekto rezultatai