„Alytaus kaimo bendruomenės „Alytaus kaimelis“ buveinės remontas ir įrangos įsigijimas“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-011

„Tobulėk – pasitikėk savimi, skleisk informaciją kitiems“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-012
2011 gegužės 16
„Krokialaukio kaimo bendruomenės stiprinimas, pritaikant visuomeninės paskirties pastatą bendruomenės poreikiams ir įkuriant jame bendruomenės namus“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-010
2011 gegužės 16

„Alytaus kaimo bendruomenės „Alytaus kaimelis“ buveinės remontas ir įrangos įsigijimas“ NR.LEADER-10-ALYTUS-01-011

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija „Alytaus kaimelis“
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Alytaus kaimas, Alovės seniūnija
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 10 mėn.
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 30589,46
Paramos suma, Lt 27530,50
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 3058,00
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslas Gerinti gyvenimo sąlygas ir kokybę kaime, sudaryti palankią aplinką bendruomenės narių bendravimo kultūros, šeimos ir kaimynystės santykių, solidarumo puoselėjimui, socialinio aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimui bei visoms kaimo bendruomenės šeimoms ir jaunimui, turiningam bendravimui, poilsiui, pramogoms, mokymams, viešinimui.
Planuojami projekto rezultatai Projekto dėka bus pritaikytos ir suremontuotos bendruomenės reikmėms patalpos su įranga, kurių dėka bus pravedami sportiniai mokymai, padės pritraukti kaimo jaunimą ir gyventojus, kurie galės užsiimti veikla pagal pomėgius, taip prisidės prie K P P krypties pagrindinio tikslo- gerinti gyvenimo kokybę ir didinti užimtumą kaimo gyvenamosiose vietovėse.