„Asociacijos „Salabados jaunimas“ veiklos ir iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-050

„Kultūringam jaunimui – turiningas laisvalaikis“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-051
2013 liepos 23
„Simno parapijos namų rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-071
2013 gruodžio 19

„Asociacijos „Salabados jaunimas“ veiklos ir iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-050

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.2. Priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritis „ Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Asociacija „Slabados jaunimas“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Dainavos g. 7, Miroslavas, Miroslavo sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 73 000,00
Paramos suma, Lt 50 000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 11250,00
Partnerio įnašas natūra, Lt 1250,00
Projekto tikslas

Aktyvinti jaunimo iniciatyvas ir veiklą, įvairinant ir gerinant turiningo jaunimo užimtumo, aktyvios saviraiškos galimybes ir skatinant jo integraciją į bendruomenės socialinį, kultūrinį ir sportinį gyvenimą.

Projekto uždaviniai

1. Suorganizuoti jaunimui 2 diskusijas, mokymus Pasaulinės jaunimo dienos minėjimo renginį Alytaus rajone;
2. Suorganizuoti kino vakarus, karaokė vakarus ir temines diskotekas jaunimui (bent po vieną per mėnesį), žaidimų vakarus (ne rečiau kaip 2 kartus per ketvirtį), sporto (šaškių, šachmatų, biliardo, stalo teniso ir futbolo) varžybas, konkursus, turnyrus (ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį);
3. Įsteigti laisvo stiliaus šokių būrelį ir jaunųjų gitaristų būrelį;
4. Įsigyti biuro ir laisvalaikio zonos baldus, sporto inventorių ir treniruoklius, kompiuterinę ir skaitmeninę įrangą, belaidžius mokrofonus renginiams, gitaras (5 vnt.) ir gitarų stovą, loginius, strateginius, lavinamuosius stalo žaidimus;
5. Įsigyti statybinių medžiagų suremontuoti jaunimo asociacijai priklausančias patalpas.

Planuojami projekto rezultatai

1. Suorganizuoti jaunimui 2 diskusijos, mokymai Pasaulinės jaunimo dienos minėjimo renginys Alytaus rajone;
2. Suorganizuoti kino vakarai, karaokė vakarai ir teminės diskotekos jaunimui, žaidimų vakarai, sporto (šaškių, šachmatų, biliardo, stalo teniso ir futbolo) varžybos, konkursai, turnyrai;
3. Įsteigtas laisvo stiliaus šokių būrelis ir jaunųjų gitaristų būrelis;
4. Įsigyti biuro ir laisvalaikio zonos baldai, sporto inventorius ir treniruokliai, kompiuterinė ir skaitmeninė įranga, belaidžiai mokrofonai renginiams, gitaros (5 vnt.) ir gitarų stovas, loginiai, strateginiai, lavinamieji stalo žaidimai;
5. Įsigytos statybinės medžiagos suremontuoti jaunimo asociacijai priklausančias patalpas.