„Knyga – albumas „Pivašiūnai:gyvenvietė, bažnyčia, Dievo motinos paveikslas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-041

„Seniūnaičių iniciatyvos bendruomenių aktyviam laisvalaikiui, sportui sveikatinimui ir užimtumui“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-042
2013 liepos 3
„Senieji amatai darbščioms rankoms“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-060
2013 liepos 3

„Knyga – albumas „Pivašiūnai:gyvenvietė, bažnyčia, Dievo motinos paveikslas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-041

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioritetas „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.1. Priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.1. veiklos sritis „ Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ASOCIACIJA PIVAŠIŪNŲ BENDRUOMENĖ „PIVAŠIŪNIŠKIAI“
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 68 750,00
Paramos suma, Lt 55 000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 13 750,00
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslas

Sukurti ir išleisti tradicinio spausdintinio bei elektroninio pdf formato reprezentacinę knygą – albumą „Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas“, siekiant suburti Pivašiūnų bendruomenę, kraštiečius bei padidinti Pivašiūnų seniūnijos, parapijos, bažnyčios, joje esančio meno vertybių, krašto istorijos, kultūros žinomumą bei pažadinti knygos – albumo skaitytojų, turistų, piligrimų, keliauninkų susidomėjimą įdomiais Pivašiūnų krašto ir parapijos kultūriniais, gamtiniais, istoriniais, religiniais objektais.

Projekto uždaviniai

1. Parengti, išleisti, išplatinti reprezentacinę knygą – albumą „Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas“ iki 264 puslapių apimties tradicine forma 500 egz.
2. Parengti knygos – albumo „Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas“ elektroninį variantą pdf formatu.
3. Įrašyti ir išplatinti knygą – albumą „Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas“ elektroninėje laikmenoje 100 vnt.
4. Sukurti knygos – albumo „Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas“ banerį ir įkelti jį į ne mažiau kaip 3 Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias populiarias interneto svetaines.
5. Parengti ir publikuoti 2 vietos projektą viešinančius straipsnius ne mažiau kaip 3 populiariausiose Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiose interneto svetainėse.
6. Surengti knygos – albumo „Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas“ sutiktuvių ir pristatymo renginį bendruomenei ir kraštiečiams Pivašiūnuose.

Planuojami projekto rezultatai

Sukurta ir išleista reprezentacinė knyga – albumas apie Pivašiūnus – „Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo motinos paveikslas“ tradiciniu spausdintiniu formatu ir elektronine versija (pdf formatu). Surengtas knygos – albumo sutiktuvių, pristatymo renginys.