„Genių kaimo bendruomenių patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenių poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-069
2013 gruodžio 19
„Daugų miesto parko įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-067
2013 gruodžio 19

„Pivašiūnų kapinių infrastruktūros sutvarkymas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-068

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“.
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“.

Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen., Alytaus rajonas
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 208061,77
Paramos suma, Lt 154756,69
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt
Projekto tikslas  

Įrengti bei sutvarkyti Pivašiūnų kaimo viešąją erdvę (šalia Pivašiūnų kapinių), taip sudarant tinkamas sąlygas lankyti Pivašiūnų kaimo kapines bei kitas kaimo viešąsias erdves, užtikrinant ilgalaikį technine bei ekonomine prasme pagrįstą viešųjų erdvių prieinamumą.

Projekto uždaviniai

1) įrengti vandens kolonėles;
2) įrengti artezinį gręžinį arba šachtinį šulinį;
3) įrengti buitinių atliekų konteinerių aikštelę ir segmentinę tvorą;
4) įsigyti biotualetus.

Planuojami projekto rezultatai

Sutvarkyta ir sukurta 1 viešoji Pivašiūnų kapinių infrastruktūra.