„Pivašiūnų vidurinės mokyklos ir kaimo bendruomenės jaunimo sporto veiklos aktyvinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-052

„Socialiai motyvuotas jaunimas saugioje aplinkoje“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-053
2013 liepos 23
„Kultūringam jaunimui – turiningas laisvalaikis“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-051
2013 liepos 23

„Pivašiūnų vidurinės mokyklos ir kaimo bendruomenės jaunimo sporto veiklos aktyvinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-052

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis

2.2. Priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritis „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono Pivašiūnų vidurinė mokykla
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mokyklos g. 3, Pivašiūnų k. Pivašiūnų sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 73 000,00
Paramos suma, Lt 50 000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 12500,00
Projekto tikslas

Spręsti jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas Pivašiūnų seniūnijoje ir skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą, sudarant patrauklias sąlygas teigiamai motyvuotos asmenybės saviraiškos ir fizinio aktyvumo ugdymui ir formavimui, jaunimo integracijai į vietos bendruomenių gyvenimą.

Projekto uždaviniai

1. Įsteigti jaunųjų kultūristų ir aerobikos būrelius ir organizuoti šių būrelių treniruotes;
2. Suorganizuoti konferenciją, mokymus, diskusijas, susitikimus su sveikatos priežiūros specialistais, sportininkais, sporto varžybas ir šventes, jėgos varžytuves, teniso turnyrus dviems amžiaus grupėms (jaunimo ir brandaus amžiaus);
3. Parengti parodą stende – „Sveikatos sargyboje“;
4. Suorganizuoti išvykas į kitus sporto klubus;
5. Įsigyti sporto įrangą (įvairius treniruoklius), kitą sporto inventorių (teniso stalą, kamuoliai mankštai, čiužiniai, hanteliai) bei baldus (persirengimo spinteles ir suoliukus).

Planuojami projekto rezultatai

1. Įsteigti jaunųjų kultūristų ir aerobikos būreliai ir suorganizuotos šių būrelių treniruotės;
2. Suorganizuota konferencija, mokymai, diskusijos, susitikimai su sveikatos priežiūros specialistais, sportininkais, sporto varžybas ir šventes, jėgos varžytuves, teniso turnyrus dviems amžiaus grupėms (jaunimo ir brandaus amžiaus);
3. Parengta paroda stende – „Sveikatos sargyboje“;
4. Suorganizuotos išvykoss į kitus sporto klubus;
5. Įsigyta sporto įranga (įvairūs treniruokliai), kitas sporto inventorius (teniso stalas, kamuoliai mankštai, čiužiniai, hanteliai) bei baldai (persirengimo spintelės ir suoliukai).

DSCN6772.JPG DSCN6777.JPG