„Simno parapijos namų rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-071

„Asociacijos „Salabados jaunimas“ veiklos ir iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-050
2013 liepos 23
„Alytaus kaimo bendruomenės užimtumo didinimas skatinant verslumą“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-070
2013 gruodžio 19

„Simno parapijos namų rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-071

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I Prioritetas. „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“.
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.

Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Kreivoji g. 1, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 505944,14
Paramos suma, Lt 299970,52
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 92979,82
Projekto tikslas  

Pagerinti Simno ir aplinkinių kaimų gyventojų bei parapijos veiklos sąlygas.

Projekto uždaviniai

1. Atlikti pastato, esančio Kreivoji g. 1, Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav., rekonstrukciją.
2. Pritaikyti pastatą visuomeniniams poreikiams.

Planuojami projekto rezultatai

Rekonstruotas 1 pastatas.