„Butrimonių jaunimo kultūrinių ir meninių iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-054
2013 liepos 23
„Pivašiūnų vidurinės mokyklos ir kaimo bendruomenės jaunimo sporto veiklos aktyvinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-052
2013 liepos 23

„Socialiai motyvuotas jaunimas saugioje aplinkoje“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-053

 

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.2. Priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritis „ Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Vankiškių k., Miroslavo sen., Alytaus r.
Krokialaukio k., Krokialaukio sen., Alytaus r.
Ateities g. 8, Butrimonių k., Alytaus r.
Genių k., Alytaus sen., Alytaus r.
Ežero g. 18, Daugų m., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 73000,00
Paramos suma, Lt 50000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 12500,00
Projekto tikslas

Bendradarbiaujant su Alytaus rajono savivaldybės viešąja biblioteka, pasitelkus naujas informacines technologijas, skatinti Alytaus rajono jaunimą dalyvauti kaimo socialiniame, bendruomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

Projekto uždaviniai

1. suorganizuoti 10 renginių, kurių metu bus sudarytos sąlygos meninei jaunimo saviraiškai.
2. įsigyti 6 kompiuterius su mokymo ir kitomis programomis, sudarant galimybes naudotis elektroninėmis duomenų bazėmis ir įvairiomis mokymo programomis.
3. formuoti bendravimo įgūdžius: pokalbiams kviestis psichologus, jaunimo pripažintus autoritetus.
4. sudaryti sąlygas bibliotekose turiningai leisti laisvalaikį, įkuriant 5 interaktyvias zonas su žaidimų konsolėmis ir televizoriais bei loginiais ir stalo žaidimais.
5. užtikrinant saugią aplinką bibliotekoje, apmokyti 100 jaunuolių saugiai naudotis internetu, taip pat pagal poreikį teikti konsultacijas, dirbant su kompiuteriu bei saugaus interneto klausimais.

Planuojami projekto rezultatai

Įkurtos 5 interaktyvios zonos Viešosios bibliotekos Vankiškių, Krokialaukio, Butrimonių, Genių ir Daugų filialuose, įsigyjant 5 komplektus įrangos interaktyvių poilsio zonų įrengimui (5 žaidimų konsolės – kompiuteriai su priedais, 5 televizoriai, 15 vnt. lavinamųjų žaidimų žaisti konsolėmis – kiekvienai konsolei bus priskirta po tris žaidimus.