„Butrimonių jaunimo kultūrinių ir meninių iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-054

„Simno miesto DJ klubas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-055
2013 liepos 23
„Socialiai motyvuotas jaunimas saugioje aplinkoje“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-053
2013 liepos 23

„Butrimonių jaunimo kultūrinių ir meninių iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-054

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.2. Priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritis „ Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Biudžetinė įstaiga Alytaus rajono Daugų kultūros centras
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Vytauto a. 30 , Butrimonių k., Butrimonių sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 72999,99
Paramos suma, Lt 50000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 12500,00
Projekto tikslas Bendradarbiaujant su Alytaus rajono Daugų kultūros centru spręsti jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas Butrimonių seniūnijoje bei skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą ir dalyvavimą bendruomeniniame ir kultūriniame gyvenime.
Projekto uždaviniai 1. Suburti neformalią Butrimonių jaunimo grupę „Padėk atrast save“;
2. Įkurti jaunųjų akordionistų ir gitaristų būrelius;
3. Suorganizuoti ir pravesti renginius jaunimui: jaunimo stovyklą, renginius teatro dienai ir Pasauliniai jaunimo dienai paminėti, tradicinius renginius, mokymus, temines diskusijas ir vakarus, konkursus, karaokė, diskotekas, kurių metu bus sudarytos sąlygos meninei jaunimo saviraiškai;
4. Įsigyti biuto ir laisvalaikio zonos baldus, sporto inventorių ir treniruoklius, kompiuterinę ir skaitmeninę įrangą, loginius, strateginius, lavinamuosius stalo žaidimus;
5. Įsigyti muzikos instrumentus: gitarą, akordeoną, mušamųjų būgnų komplektą.
Planuojami projekto rezultatai

1. Suburta neformali Butrimonių jaunimo grupė „Padėk atrast save“;
2. Įkurti jaunųjų akordionistų ir gitaristų būreliai;
3. Suorganizuoti ir pravesti renginiai jaunimui: jaunimo stovykla, renginiai teatro dienai ir Pasauliniai jaunimo dienai paminėti, tradiciniai renginiai, mokymai, teminės diskusijos ir vakarai, konkursai, karaokė, diskotekos, kurių metu bus sudarytos sąlygos meninei jaunimo saviraiškai;
4. Įsigyti biuto ir laisvalaikio zonos baldai, sporto inventorius ir treniruokliai, kompiuterinė ir skaitmeninė įranga, loginiai, strateginiai, lavinamieji stalo žaidimai;
5. Įsigyti muzikos instrumentai: gitara, akordeonas, mušamųjų būgnų komplektas.