„Simno žemės ūkio mokyklos sporto salės remontas ir jos pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-056
2013 liepos 23
„Butrimonių jaunimo kultūrinių ir meninių iniciatyvų skatinimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-054
2013 liepos 23

„Simno miesto DJ klubas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-055

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 2.2. Priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritis „ Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Biudžetinė įstaiga Alytaus rajono Simno kultūros centras
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Vytauto g. 38, Simnas, Simno sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 73 000,00
Paramos suma, Lt 50 000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 12500,00
Projekto tikslas Suaktyvinti jaunimo užimtumą Simno mieste ir integravimąsi į vietos bendruomenę, didinti jaunimo motyvaciją ir iniciatyvas likti kaime, sudarant sąlygas turiningam jaunimo užimtumui.
Projekto uždaviniai 1. Įsteigti Simno miesto DJ klubą.
2. Įsigyti įgarsinimo, apšvietimo aparatūrą ir kompiuterinę techniką bei fotoaparatą.
3. Surengti ir pravesti renginius jaunimui: seminarą, mokymus, diskusijas, susitikimus, DJ pasirodymus, įvairaus pobūdžio ir žanro muzikinius kultūrinius renginius, diskotekas, konkursus, DJ šou turnyrus.
Planuojami projekto rezultatai 1. Įsteigtas Simno miesto DJ klubas.
2. Įsigyta įgarsinimo, apšvietimo aparatūra ir kompiuterinė technika bei fotoaparatas.
3. Surengti ir pravesti renginiai jaunimui: seminaras, mokymai, diskusijos, susitikimai, DJ pasirodymai, įvairaus pobūdžio ir žanro muzikiniai kultūriniai renginiai, diskotekos, konkursai, DJ šou turnyrai.