„Simno žemės ūkio mokyklos sporto salės remontas ir jos pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-056

„Alovės jaunimui patrauklios erdvės sukūrimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-057
2013 liepos 23
„Simno miesto DJ klubas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-055
2013 liepos 23

„Simno žemės ūkio mokyklos sporto salės remontas ir jos pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-056

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioriteto „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1. Priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“
Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Simno žemės ūkio mokykla
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 58583,76
Paramos suma, Lt 44344,31
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt
Partnerio įnašas natūra, Lt 4927,15
Projekto tikslas Suremontuoti Simno žemės ūkio mokyklos sporto salę, kuri būtų pritaikyta Simno miesto ir aplinkinių kaimų gyventojų poreikiams.
Projekto uždaviniai

1. Atlikti sporto salės einamąjį remontą. Pakeisti 32 vnt. langų, 8 vnt. durų bei nudažyti 300 kv.m. lubų.
2. Sudaryti geresnes sąlygas turiningam gyventojų užimtumui, skatinti sportuoti, atsisakant žalingų įpročių.

Planuojami projekto rezultatai Suremontuota 1 sporto salė: pakeisti 32 vnt. langų, 8 durys, nudažytos lubos.