„Butrimonių gimnazijos rūsys – jaunimo traukos centras“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-058
2013 liepos 23
„Simno žemės ūkio mokyklos sporto salės remontas ir jos pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-056
2013 liepos 23

„Alovės jaunimui patrauklios erdvės sukūrimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-04-057

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis

2.2. Priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritis „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“

Pareiškėjo vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono savivaldybės administracija
Partnerio vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas Alovės bendruomenė
Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus rajonas
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 15
Bendra vietos projekto vertė, Lt (su PVM) 73000,00
Paramos suma, Lt 50000,00
Pareiškėjo įnašas natūra, Lt 3928,34
Partnerio įnašas natūra, Lt 8571,66
Projekto tikslas

Spręsti jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas Alovės seniūnijoje bei skatinti jaunų žmonių iniciatyvumą, jų integraciją į bendruomenės socialinį, kultūrinį, sportinį gyvenimą, sukuriant jaunimui patrauklią laisvalaikio užimtumo erdvę.

Projekto uždaviniai

• Suorganizuoti seminarus, praktinius užsiėmimus, diskusijas, filmų peržiūras, įvairias sporto varžybas (rungtis, estafetes, orientaciniai žaidimai), mankštas, aerobikos ir kultūrizmo treniruotes, išvykas, kultūrinį renginį-šventę Alovės jaunimui (~130 renginių);
• Įsigyti biuro ir laisvalaikio zonos baldus, veidrodžius, kabyklas drabužiams, žaliuzes, sporto inventorių ir treniruoklius, kompiuterinę ir skaitmeninę įrangą, muzikinę aparatūrą, loginius, strateginius, lavinamuosius stalo žaidimus;
• Įsteigti aerobikos ir kultūrizmo būrelius;
• Suremontuoti Alovės bendruomenei perduotas patalpas;
• Suburti Alovės jaunimą pozityviam laiko praleidimui ir skatinti Alovės jaunimo savanorišką veiklą (paruošti 20 savanorių).

Planuojami projekto rezultatai

1. Suorganizuoti seminarao, praktiniai užsiėmimai, diskusijos, filmų peržiūros, įvairios sporto varžybos (rungtys, estafetės, orientaciniai žaidimai), mankštos, aerobikos ir kultūrizmo treniruotės, išvykos, kultūrinis renginys-šventė Alovės jaunimui (~130 renginių);
2. Įsigyti biuro ir laisvalaikio zonos baldai, veidrodžiai, kabyklos drabužiams, žaliuzės, sporto inventorius ir treniruokliai, kompiuterinė ir skaitmeninė įranga, muzikinė aparatūra, loginiai, strateginiai, lavinamieji stalo žaidimai;
3. Įsteigti aerobikos ir kultūrizmo būreliai;
4. Suremontuotos patalpos.