2023 vasario 15

KONFERENCIJA „MAISTO ATLIEKA – ŽALIAVA !?!“

2023 m.  vasario 24 d. Karališkoji kibininė (Logistikos g. 4, Sausiai, Trakų r. Automagistralė A2 Vilnius–Kaunas 23 km, https://www.kibinas.lt/kontaktai/karaliska-senoji-kibinine-1/ PROGRAMA 9.45-10.30 Registracija, sutikimo kava   10.30-10.45       10.45–11.10       11.10–11.50       11.50–12.30     12.30–13.10       13.10-13.50         13.50–14.20   […]
2023 vasario 9

Informacija apie vietos plėtros strategijos rengimą

Matyt ne vienam įdomu žinoti kaip rengiama vietos plėtros strategija, tad keli punktai šia tema: 1. Privalu išmanyti strateginio planavimo principus ir būti susipažinusiam su specialiais strategijų rengimo dokumentais, kurių analizei ir suvokimui prireiks ne vienos darbo dienos, nes tik po to viskas tampa aišku ir paprasta. 2. Strategijai parengti […]
2023 vasario 9

Startuoja projektas „Maisto atlieka – žaliava !?!“

Vasario 9 d. Elektrėnuose susitiko teritorinio projekto „Maisto atlieka – žaliava !?!“ (44TT-KV-22-2-04958-PR001) dalyviai – Trakų krašto, Alytaus rajono, Prienų rajono, Elektrėnų savivaldybės ir Elektrėnų miesto VVG – aptarti projekto eigą, konkrečias veiklas. Iki šiol diskusijos vyko susitikimus organizuojant ir  nuotoliniu būdu. Pirmiausiai, partnerių pageidavimu, apie Elektrėnų miesto vietos veiklos […]
2023 vasario 7

TERITORINIO BENDRADRABIAVIMO PROJEKTO „SĄVEIKOS LAUKU- SUMANUMO LINK“ NUOTOLINIAI MOKYMAI

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) kartu su partneriais  – Zarasų – Visagino, Ukmergės rajono ir Alytaus miesto vietos  veiklos grupėmis  įgyvendindama teritorinio bendradarbiavimo projektą „Sąveikos lauku – sumanumo link“  Nr.. 44TT-KK-21-2-06246-PR00 (toliau – projektas) ir 2023 m. vasario 20 d. organizuos nuotolinius  mokymus  tema „LEADER metodo taikymas […]
2023 vasario 5

Informacija NVO rengiant metines finansines ir veiklos ataskaitas Registrų centrui

Primename, kad rengiant metines finansines ir veiklos ataskaitas Registrų centrui už 2022 metus #NVO turi vadovautis: Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 patvirtintomis Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis ir Pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitos arba metinio pranešimo rengimo […]
2023 vasario 5

Vasaris Alytaus rajono vietos veiklos grupei atnešė naujus darbus

Vasaris Alytaus rajono vietos veiklos grupei atnešė naujus darbus, svarbiausių sąrašą pateikiame, iš kurių dalis jau atlikta: 1. NMA pateikėme 2022 m. Strategijos vykdymo ataskaitą, kuri po vertinimo bus publikuojama interneto svetainėje. 2. Paskelbėme Kvietimo Nr.36 skelbimą ir visą dokumentaciją 5 VPS priemonėms su visais lėšų likučiais. https://alytausrvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-36 3. Artėjame […]
2023 vasario 2

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.36

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę: VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) Remiamos veiklos: Būtiniausių paslaugų Alytaus […]
2023 vasario 1

Pakeista vietos plėtros strategija

Nuo 2023 m. sausio 31 d. galioja  nauja Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 m.“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 (toliau – VPS)  redakcija. VPS pakeista vadovaujantis 2023 m. Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr.26 bei Nacionalinė mokėjimo agentūra prie […]
2023 vasario 1

PATIKSLINTAS VVG KVIETIMŲ GRAFIKAS

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  informuoja, kad  2023 m. sausio 31 d.  gavo   Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM ( toliau- Agentūra) raštą „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“ Nr. BRK-1469, kur išdėstytas sprendimas  pakeisti  VVG  Vietos plėtros strategiją Nr. 42VS-KA-15-1-06810-PR001 „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija […]
2023 vasario 1

Partnerystės ryšiai atnaujimami ir plėtojami

Alytaus RVVG pradeda aktyviai dalyvauti Trakų krašto VVG parengtame teritorinio bendradarbiavimo projekte „Maisto atlieka – žaliava?!!! „. Projekte iš VVG teritorijos yra įtrauktos dalyvauti Daugų ir  Simno bendruomenės, jaunimas, Daugų ir Simno gimnazijų mokiniai, Alytaus rajono neigaliųjų draugija, tikimės, kad aktyviai įsitrauks vietos valdžios atstovai – seniūnai/seniūnaičiai. Išskirtinis vaidmuo projekte […]