Alytaus rajono vietos veiklos grupė – Puslapis 38 – Alytaus r. kaimo vietovių plėtros sprendimai
2020 liepos 23

Įsakymas dėl VP administravimo taisyklių pakeitimo susipažinimui

Prisegame įsakymą susipažinimui dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Įsakymas Nr. 3D-527
2020 liepos 20

Naujas VVG bendradarbiavimo projekto leidinys -„Dzūkijos piliakalnių kelias“

Trakų krašto VVG, Alytaus rajono VVG, Prienų rajono VVG ir Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)  baigia  įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519- PR001, kuris  finansuojamas iš  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos LEADER priemonės veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (teritorinis bendradarbiavimas)“. Alytaus […]
2020 liepos 20

Mokymai: Turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas. Nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje

Projekto „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“  Nr. 44TT-KV-19-2-08613-PR001 įgyvendinamo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę  “Leader“ mokymų Tema: Turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas. Nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje. Vieta: Pagramančio bendruomenės centre „Gramančia“ (Pagramančio mstl. Gramančios 6, Tauragės raj.) Data: 2020 m. liepos 21-22 d.  DIENOTVARKĖ 2020 07 […]
2020 liepos 9

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 22

Alytaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemones: VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo […]
2020 liepos 3

Informacija apie būsimą mokymų renginį

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  įgyvendindama „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“  (sutartis Nr. 42VS-KA-15-1-06810) praneša apie mokymų renginį: Artimiausiu metu VVG planuoja skelbti paprastą kvietimą teikti vietos projektus  skirtą VPS  priemonei  Bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimas, plėtojant vietos […]
2020 liepos 2

Inovatyvi Alytaus rajono VVG projektų veiklos kryptis – lėtoji kultūra ir lėtasis turizmas

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) įgyvendindama einamojo finansavimo laikotarpio  (KPP 2014 – 2020 m.) vietos plėtros strategiją rengia, įgyvendina bei partnerio statusu dalyvauja tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektuose, o šio periodo viena iš pagrindinių veiklos sričių – inovacija – lėtojo turizmo paslaugų teikėjų paieškos VVG teritorijoje. VVG […]
2020 birželio 29

Aukštojo mokslo programas VDU Žemės ūkio akademijoje

VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas – atviras pokyčiams ir inovatyviems sprendimams, siekiant užtikrinti maksimalias galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą, kviečia studijuoti atnaujintose bakalauro, magistrantūros studijose. Daugiau informacijos apie studijas Bioekonomikos plėtros fakultete: https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/studijos/
2020 birželio 18

Kvietimas socialines paslaugas teikiančias NVO teikti subsidijų paraiškas, skirtas finansuoti Dėl Covid-19 atsiradusias išlaidas

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priima paraiškas dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės. Galimi pareiškėjai – socialines paslaugas teikiančios NVO, kurios atitinka kriterijus nurodytus priemonės apraše. Subsidijos dydis: NVO, kurios praėjusių metų biudžetas yra: didesnis nei 1 000 Eur, bet ne […]
2020 birželio 18

Projektas ,,Prisijungusi Lietuva‘‘. Skaitmeninio raštingumo mokymai

2020 metų birželio 18 dieną vyko projekto ,, Prisijungusi Lietuva‘‘ 6 valandų trukmės skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Bendradarbiavimas TAU. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: efektyvaus laiko planavimas ir bendravimas‘‘. Mokymų programa atitiko Europos Komisijos rekomenduojamus skaitmeninių gebėjimų sistemos 1-2 lygius (,, DigCOMP‘‘2.1). Mokymų turinio esmė- saugus ir atsakingas bendravimas ir bendradarbiavimas […]
2020 birželio 14

Projektas ,,Kas, jei ne tu ir ne aš?

Alytaus rajono VVG (toliau – VVG) įgyvendina projektą ,,Kas, jei ne tu ir ne aš?, kuris finansuojamas pagal Alytaus rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų programą. Projektas susideda iš kelių veiklų. 1 veikla. VVG  partnerystės pagrindais kartu su Ukmergės ir Tauragės  rajonų  VVG  nuo 2020 m. vasario 20 […]