2019 kovo 6

Ūkininkai kviečiami įsitraukti į trumpąsias tiekimo grandines

Iki 120 tūkst. Eur – tiek vienam projektui galės gauti ūkininkai, nuo pirmadienio iki balandžio 5 d. teiksiantys paraiškas pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ ir atitikę keliamus reikalavimus. Iš viso skirta 2,9 mln. Eur lėšų. Svarbu tai, kad paramos paraišką pareiškėjas […]
2019 kovo 2

Mokymai Alytaus rajono Miroslavo seniūnijos gyventojams, užsiimantiems žemės ūkio veikla

Alytaus profesinio rengimo centras kviečia Alytaus rajono Miroslavo seniūnijos gyventojus, užsiimančius žemės ūkio veikla, dalyvauti mokymuose pagal šias neformalaus profesinio mokymo programas: Saugos ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje (lektoriai Genutė Jakubauskienė, Bronius Petkus), 16 ak. val., 2019 m. balandžio 4-5 d., 8:00-14:30; Verslumo ugdymas (lektorė Edita Šidlauskaitė), 16 ak. val., […]
2019 kovo 2

Mokymai Alytaus rajono Punios seniūnijos gyventojams, užsiimantiems žemės ūkio veikla

Alytaus profesinio rengimo centras kviečia Alytaus rajono Punios seniūnijos gyventojus, užsiimančius žemės ūkio veikla, dalyvauti mokymuose pagal šias neformalaus profesinio mokymo programas: Saugos ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje (lektoriai Genutė Jakubauskienė, Bronius Petkus), 16 ak. val., 2019 m. kovo 19-20 d., 8:00-14:30; Mokesčių ir įmokų naujovės (ūkininkams) (lektorė Lina Šimienė), […]
2019 kovo 2

Svarbi informacija vietos projektų pareiškėjams dėl taisyklių pokyčių

2018 m. vasario 15 d. įsigaliojo nauja Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (TAR, 2016-09-21, Nr. 2016-23859; TAR, 2019, Nr. 2019-01931  (11 redakcija  2019 02 07 įsakymu Nr. 3D-64 (nuo 2019 02 15 – remiantis 2019 02 14 įsakymu Nr. 3D-83 (TAR, 2019, Nr. 2019-02322))  (toliau – taisyklės) […]
2019 kovo 1

Vietos bendruomenių ir NVO viešųjų privačių interesų derinimas ir kaip jų išvengti patars LR Seimo Antikorupcijos komisijos patarėja

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiklos programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ įgyvendina projektą „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“ ir […]
2019 vasario 22

Toliau sparčiai vertinami VVG projektai

Vasario 20 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) patvirtino dar 50 vietos plėtros strategiją planuojančių įgyvendinti pareiškėjų projektų. Vietos veiklos grupėms (VVG) teiktos paraiškos ir toliau aktyviai vertinamos, o šiandien NMA buvo patvirtinti dar 50 naujai jų įvertintų projektų. Pareiškėjams ir VVG apie NMA sprendimą artimiausiu metu bus išsiųsti informaciniai pranešimai, […]
2019 vasario 20

Kuriami „Dzūkijos piliakalnių kelio“ produktai

Įgyvendinant teritorinį projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“ (Nr. 44TT-KV-18-1-03519-PR001), Trakų krašto, Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupių teritorijose atrinko po keturis piliakalnius, pagrindinius atspirties taškus. Šiuo metu renkami piliakalnių globėjai ir kuriami piliakalnių produktai. „Kelio piliakalniai“ Alytaus rajono savivaldybės vietos veiklos […]
2019 vasario 20

Virtualus susitikimas su projekto „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00“ partneriu

Š. m. vasario 18 d. įvyko pirmasis projekto „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00“ Skype konferencija su šio projekto koordinatoriumi ir pagrindiniu partneriu Zeitkultur Oststeirisch Kernland VVG iš Austrijos. Skype konferencijoje dalyvavo partneriai iš Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Druskininkų, Alytaus rajono VVG, atstovė iš Alytaus turizmo informacijos centro bei kiti suinteresuoti asmenys. Šio […]
2019 vasario 19

JAV ambasados darbuotojų vizitas Alytaus rajone

Susitikime su JAV ambasadorės patarėju politikos klausimais Ted Massey ir ambasados politikos ir ekonomikos specialiste Giedra Gurevičiūte-Demereckiene dalyvavo ir Alytaus rajono VVG pirmininkė. Nuoroda: https://www.arsa.lt/index.php?2942823731 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija
2019 vasario 17

Valstybės parama kaimo bendruomenėms

Nuo š. m. vasario 11 d. iki kovo 15 d. skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58. Kaimo bendruomenių projektams finansuoti numatyta skirti […]