2014 vasario 3

„Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015

Nuo 2014 m. vasario mėn. iki 2015 m. liepos mėn. Alytaus rajono vietos veiklos grupė partnerio statusu dalyvavo VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centro“ vykdomo projekto „Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ (Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015) (projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir […]
2013 gruodžio 31

„Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“ Nr. 4PV-KA-09-2-000314

Alytaus rajono vietos veiklos grupė 2009 m. rugsėjo 21 d. pasirašė paramos sutartį (Nr. 4PV-KA-09-2-000314) su Nacionaline mokėjimų agentūra prie ŽUM, pagal kurią buvo gautas finansavimas Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimui. Finansavimo suma 68 912 Lt. Projekto metu buvo panaudota 68 895,28 Lt. Strategiją rengė UAB „SIKC“. Strategija […]
2013 gruodžio 31

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Panemunės dzūkų turizmo maršrutas“

2013 gruodžio 31

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Malonumai judant“

Leidinys išleistas iš tarptautinio bendradarbiavimo projektui „Malonumai judant“, skirtų paramos lėšų. Projektas buvo finansuotas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Žiūrėkite nuorodą: http://www.alytus.fastsite.lt/
2013 gruodžio 31

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Malonumai judant“ Nr. 4TT-KA-12-1-0001

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS „MALONUMAI JUDANT“ finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ tarptautiniam projektui įgyvendinti Projekto pavadinimas MALONUMAI JUDANT Projekto koordinatorius VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ELSBEERE WIENERWALD Projekto partneriai ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ BIRŠTONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ Projekto įgyvendinimo teritorija ELSBEERE WIENERWALD REGIONO TERITORIJA […]
2013 gruodžio 31

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams, Nr. 4VP-KA-10-1-000823-PR001

Alytaus rajono VVG – tai savanoriška, tris sektorius (privatų, visuomeninį, valstybinį ir vietos valdžios) jungiančių organizacijų asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą atstovaujamą teritoriją ir organizacinę struktūrą. Asociacija atstovauja ekonominiu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu vientisą teritoriją, kuri apima visą Alytaus rajono savivaldybę. Alytaus rajono VVG tikslas – efektyviai pasinaudoti ES skiriama parama, […]
2013 gruodžio 19

„Radžiūnų kaimo bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-065

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 1.1.2. veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis […]
2013 gruodžio 19

„Vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrengimas Luksnėnų kaime Alytaus seniūnijoje Alytaus rajone“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-066

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono […]
2013 gruodžio 19

„Daugų miesto parko įrengimas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-067

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono […]
2013 gruodžio 19

„Pivašiūnų kapinių infrastruktūros sutvarkymas“ Nr. LEADER-13-ALYTUS-05-068

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas I prioritetas: „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“. Strategijos priemonė ir veiklos sritis 1.1 Priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 1.1.1. veiklos sritis „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, sukūrimas“. Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alytaus rajono […]